De 5 MUSISKE PRINCIPPER

1. Forudsigelighed
Musikkens rygrad er den enkle og gentagne melodiske struktur, som virker forudsigelig 
uden at være banal. En stille men fast retning som man kan læne sig trygt op ad.

2. Progression & variation 
Omkring det blide melodiske forløb skabes en mindre progression og variation, så nye
elementer gradvist træder frem og fader væk. Dette gør at lydbilledet forbliver interessant. 


3. Fokus & nærvær 
Der arbejdes med et tydeligt fokus i lydbilledet, således at ét instrument eller stemme er i front. 
Der vil typisk være flere lag i musikken som giver variation, liv og dybde, men fokuset forbliver 
tydeligt hele vejen igennem. 

4. Blødhed i lydbilledet 
Musikken skal virke nænsom og fin, derfor bruges kun bløde klange og få betoninger. Der skal ikke
være noget 
som pludselig ”skærer” i det sensitive øre og derfor ingen større overraskelser eller skift.

5. Langsom og stabil puls 

Der benyttes en langsom rytme i musikken der omtrent svarer til menneskets hvilepuls, og hertil vil
det 
melodiske flere steder blive indlagt i ”bølger” der afspejler et dybt og roligt åndedræt. Musikken
kommer således til at minde om kroppens egne
 rytmer, og vil dermed naturligt virke beroligende.

Disse 5 principper beskriver hvad vi oplever gør musik særligt egnet til beroligende og lindrende formål
foruden den kunstneriske kvalitet. Vores udvælgelse af musik og special
kompositioner beror på dette. 

<